Regulament SWISS ESTETIX “Christmas” - Swiss Clinics București

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ SWISS ESTETIX “Christmas”

Articolul 1 – Organizatorul campaniei:
Campania promoțională “Christmas” (denumită în cele ce urmează „Campania” sau „Campania promoțională”) este organizată de S.C SWISS HOSPITAL S.R.L. cu sediul social în București, Aleea Țibles 45, sector 6 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16885/2018, CIF RO 40205412, reprezentată prin dl Valentin Burada în calitate de administrator, denumită în continuare „Organizator”.
Regulamentul Oficial (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.swiss-estetix.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus pe toată durata de desfășurare a Campaniei.
Campania se desfășoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba prezentul Regulament și/sau înceta și/sau suspenda și/sau întrerupe Campania pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificarea pe website-ul www.swiss-estetix.ro cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.
Articolul 2 – Participanți:
La campania promoțională “Christmas” are dreptul să participe orice pacient (client final) persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în cele ce urmează „Participanți”).
Prin înscrierea în Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
Articolul 3 – Obiectul campaniei:
Campania se adresează tuturor pacientelor SWISS HOSPITAL SRL care vin la clinica Swiss Estetix din București sau la clinicile din țară și străinătate acolo unde Swiss HOSPITAL își desfășoară activitatea, în perioada 10.12.2020-30.12.2020. Organizatorul oferă Participanților, în perioada prezentei Campanii: 8 pachete promoționale, astfel:
Pentru clinica Swiss din București: Pachetul Christmas Glow care conține următoarele proceduri: volumizare buze 1 ml, estompare riduri 3 zone, umplere șanțuri nazogeniene la prețul de 599 euro + Bonus o ședintă de mezoterapie și o cutie de Collagen Beauty. Pachetul It’s not Barbie, it’s just you care conține următoarele proceduri: Jawline 3 ml, volumizare pomeți 2 ml, volumizare buze 1ml, augmentare menton 1ml la prețul de 999 euro + Bonus o procedură de mezoterapie, o cutie de Collagen Beauty și o cutie de Body Detox. Pachetul Winter Beauty Treat care conține următoarele proceduri: estompare cearcăne, umplere șanțuri nazogeniene 1ml, o ședință Terapia Vampir la prețul de 499 euro + Bonus pachetul Swiss Premium Self Care. Pachetul Together we shine care conține următoarele proceduri: volumizare buze 1ml, mărire pomeți 2ml, augmentare menton 1ml, umplere șanțuri nazogeniene 1ml, botox 3 zone, rejuvenarea mâinilor 1 ml la prețul de 1,199 euro + Bonus pachetul Swiss Beauty Treat. Pachetul Christmas Glossy Box care conține următoarele proceduri: volumizare buze 1ml, o ședință Terapia Vampir, Slimming face la prețul de 599 euro + Bonus pachetul Swiss Beauty Treat. Pachetul Let’s Celebrate Beauty care conține următoarele proceduri: estompare riduri 3 zone, umplere șanțuri nazogeniene 1ml la prețul de 550 euro + Bonus procedura de volumizare a buzelor cu 0,5ml Acid Hialuronic. Pachetul Your Swiss FreshFace care conține următoarele proceduri: volumizarea buzelor 1ml la prețul de 250 euro + Bonus procedura de estompare a ridurilor 1 zonă. Pachetul Your Beauty is Our Duty care conține următoarele proceduri: jawline, estompare riduri 3 zone la prețul de 880 euro + Bonus 1ml Acid Hialuronic pentru orice procedură la alegere.
Pentru clinicile din țară și străinătate: Pachetul Christmas Glow care conține următoarele proceduri: volumizare buze 1 ml, estompare riduri 3 zone, umplere șanțuri nazogeniene la prețul de 699 euro + Bonus o ședintă de mezoterapie și o cutie de Collagen Beauty. Pachetul It’s not Barbie, it’s just you care conține următoarele proceduri: Jawline 3 ml, volumizare pomeți 2 ml, volumizare buze 1ml, augmentare menton 1ml la prețul de 1,250 euro + Bonus o procedură de mezoterapie, o cutie de Collagen Beauty și o cutie de Body Detox. Pachetul Winter Beauty Treat care conține următoarele proceduri: estompare cearcăne, umplere șanțuri nazogeniene 1ml, baby botox la prețul de 599 euro + Bonus pachetul Swiss Premium Self Care. Pachetul Together we shine care conține următoarele proceduri: volumizare buze 1ml, mărire pomeți 2ml, augmentare menton 1ml, umplere șanțuri nazogeniene 1ml, botox 3 zone, rejuvenarea mâinilor 1 ml la prețul de 1,350 euro + Bonus pachetul Swiss Beauty Treat. Pachetul Christmas Glossy Box care conține următoarele proceduri: volumizare buze 1ml, baby botox 3 zone, Slimming face la prețul de 799 euro + Bonus pachetul Swiss Beauty Treat. Pachetul Let’s Celebrate Beauty care conține următoarele proceduri: estompare riduri 3 zone, umplere șanțuri nazogeniene 1ml la prețul de 630 euro + Bonus procedura de volumizare a buzelor cu 0,5ml Acid Hialuronic. Pachetul Your Swiss FreshFace care conține următoarele proceduri: volumizarea buzelor 1ml la prețul de 280 euro + Bonus procedura de estompare a ridurilor 1 zonă. Pachetul Your Beauty is Our Duty care conține următoarele proceduri: jawline, estompare riduri 3 zone la prețul de 930 euro + Bonus 1ml Acid Hialuronic pentru orice procedură la alegere.
*Pentru procedurile realizate cu Acid Hialuronic dintre cele opt pachete promoționale se va utiliza marca Revolax, atât în clinica din București, cât și din țară și străinătate.
Campania Christmas desfășurată în perioada 10.12.2020-30.12.2020 nu se cumulează cu alte promoții oferite de Swiss HOSPITAL SRL.
Articolul 4 – Desfășurarea și durata campaniei:
Campania promoțională “Christmas” se va desfășura atât în clinica Swiss Estetix din București, cât și din țară și străinătate. Campania este valabilă în perioada 10.12.2020-30.12.2020, în limita locurilor disponibile.
Articolul 5 – Mecanismul campaniei promoționale:
Participarea la Campanie se va face în mod voluntar de către Participanții care doresc să beneficieze de cele opt pachete promoționale descrise în articolul 3 al prezentului regulament.
Participanții trebuie să se programeze la Clinica Swiss Estetix prin una dintre metodele disponibile (telefon, whatsapp, messenger), respectând pașii obligatorii de urmat descriși aici.
Această confirmare trebuie păstrată de către Participanți împreună cu factura ce face dovada efectuării procedurii. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru acuratețea datelor înregistrate de către Participanți. Organizatorul are dreptul să solicite în orice moment orice documente justificative în original (facturi fiscale). Neprezentarea acestor documente în condiții satisfăcătoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv.
Articolul 6 – Condiții de validare:
Pentru ca Organizatorul să acorde, Participantul trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:
Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la art. 2.
Să achiziționeze unul dintre cele opt pachete care beneficiază de reduceri și bonusuri prezente în Campania Christmas.
Articolul 7 – Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.
Articolul 8 – Regulamentul promoției:
Prin participarea la promoția “Christmas” Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
Regulamentul este disponibil pe site-ul www.swiss-estetix-ro/ și la adresa [email protected]
Articolul 9 – Date cu caracter personal:
Prin înscrierea și participarea la Campanie, precum, și comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, Participanții la campania “Christmas” cu caracter personal, pentru ca datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului pentru verificare și validare finală și evidența înregistrării în cadrul acestei campanii.
Organizatorul se obligă să respecte drepturile Participanților prevăzute de legile în vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de lege. Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promoției și realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei. Societățile nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către: o țară non-UE sau o organizație internațională. Informarea participanților cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar dacă aceștia își dau consimțământul. Pentru mai multe informații privind procesarea datelor personale, vă rugăm să consultați secțiunea “Informații privind protecția datelor”.
Articolul 10 – Limitarea răspunderii:
Organizatorul are dreptul de a invalida programări care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc toate condițiile de participare conform rubricilor obligatorii menționate pe pagina web. Orice reclamație cu privire la înregistrări se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării privind înregistrarea garanției extinse primite de la Organizator.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări neconforme prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a Garanției Extinse.
Articolul 11 – Prevederi finale:
În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.

Întreabă în cadrul clinicii Swiss EstetiX despre pachetele promoționale sau: