Friendship Bonus - Swiss Clinics București

FRIENDSHIP BONUS

Cine îți cunoaște prietena mai bine decât tine?

Vino cu BFF-ul tău la Swiss, beneficiază de noile proceduri ale

sezonului toamnă-iarnă și noi îți răsplătim prietenia cu

0,5 ml de acid hialuronic sau o zonă de botox din partea clinicii noastre.

Programează-te acum
și hai să sărbătorim relațiile care sunt pentru totdeauna!

Întreabă în cadrul clinicii Swiss EstetiX despre pachetele promoționale sau:

*Campanie supusă unor termene și condiții. Regulamentul campaniei pe www.swiss-estetix.ro

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ SWISS ESTETIX “FriendShip Bonus”

Articolul 1 – Organizatorul campaniei:

Campania promoțională “FriendShip Bonus” (denumită în cele ce urmează „Campania” sau „Campania promoțională”) este organizată de S.C SWISS HOSPITAL S.R.L. cu sediul social în București, Aleea Țibles 45, sector 6 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16885/2018, CIF RO 40205412, reprezentată prin dl Valentin Burada în calitate de administrator, denumită în continuare „Organizator”.

Regulamentul Oficial (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.swiss-estetix.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

Campania se desfășoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba prezentul Regulament și/sau înceta și/sau suspenda și/sau întrerupe Campania pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificarea pe website-ul www.swiss-estetix.ro cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

Articolul 2 – Participanți:

La campania promoțională “FriendShip Bonus” are dreptul să participe orice pacient (client final) persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în cele ce urmează „Participanți”).

Prin înscrierea în Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Articolul 3 – Obiectul campaniei:

Regulament Campanie București – campania se adresează tuturor pacientelor SWISS HOSPITAL care au optat pentru orice tip de procedură (estetică, stomatologică, chirurgicală etc.) în valoare de minim 199 de euro. Campania se adresează pacientelor care au efectuat o programare în numele altei persoane sau persoanei care s-a programat la recomandarea unei paciente înregistrate la Swiss Estetix. Organizatorul oferă Participanților, în perioada prezentei Campanii, un bonus de 0,5 ml de acid hialuronic, marca: Revolax, Dermafill și Saypha pentru persoana recomandată de către pacienta care a efectuat ulterior proceduri estetice în valoare de minim 199 de euro la clinica Swiss Estetix București.

Regulament Campanie tur național și internațional – cu excepția clinicii Swiss Estetix din București – organizatorul oferă Participanților, în perioada prezentei Campanii, 0,5 ml de acid hialuronic, marca: Revolax, Dermafill și Saypha sau o zonă de botox la alegere, absolut gratuit, pentru una dintre cele două paciente care își va achiziționa anterior injectarea cu minim 1 ml de acid hialuronic pentru volumizarea buzelor. Promoția se adresează pacientelor care au efectuat o programare în nume propriu și în numele altei persoane, iar ulterior ambele și-au efectuat proceduri de volumizare cu minim 1 ml de acid hoaluronic, în cadrul clinicilor Swiss Estetix din țară și străinătate.

Articolul 4 – Desfășurarea și durata campaniei:

Campania promoțională “FriendShip Bonus” se va desfășura în toate clinicile Swiss Estetix din țară și străinătate. Campania este valabilă până la sfârșitul anului 2020, în limita locurilor disponibile. Promoția nu se cumulează cu alte oferte/promoții valabile în cadrul clinicii Swiss Estetix.

Articolul 5 – Mecanismul campaniei promoționale:

Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziționarea de către Participanți a cel puțin 1 ml de achid hialuronic pentru procedura de volumizare a buzelor, respectiv a oricărei proceduri disponibile în clinica Swiss Estetix din București, de minim 199 euro. Participanții trebuie să se programeze la Clinica Swiss Estetix prin una dintre metodele disponibile (telefon, whatsapp, messenger), respectând pașii obligatorii de urmat descriși aici.

Această confirmare trebuie păstrată de către Participanți împreună cu factura ce face dovada efectuării procedurii. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru acuratețea datelor înregistrate de către Participanți. Organizatorul are dreptul să solicite în orice moment orice documente justificative în original (facturi fiscale). Neprezentarea acestor documente în condiții satisfăcătoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv.

Articolul 6 – Condiții de validare:

Pentru ca Organizatorul să acorde, Participantul trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la art. 2. Să se programeze împreună cu o altă pesoană (indiferent de natura relației cu aceasta) la Clinica Swiss EstetiX.

Să achiziționeze serviciul de injectare cu minim 1 ml de acid hialuronic, atât Participantul cât și persoana alături de care a făcut programarea pentru clinicile Swiss din țară și străinătate; respectiv pentru clinica Swiss Estetix din București, persoana care recomandă să beneficieze de proceduri în valoare de 199 euro, în perioada campaniei.

Articolul 7 – Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Articolul 8 – Regulamentul promoției:

Prin participarea la promoția “FriendShip Bonus” Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.swiss-estetix-ro/link și la adresa [email protected]

Articolul 9 – Date cu caracter personal:

Prin înscrierea și participarea la Campanie, precum, și comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, Participanții la campania “FriendShip Bonus” își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Regulament, inclusiv cele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru ca datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului pentru verificare și validare finală și evidența înregistrării în cadrul acestei campanii.

Organizatorul se obligă să respecte drepturile Participanților prevăzute de legile în vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de lege. Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promoției și realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei. Societățile nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către: o țară non-UE sau o organizație internațională. Informarea participanților cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar dacă aceștia își dau consimțământul. Pentru mai multe informații privind procesarea datelor personale, vă rugăm să consultați secțiunea “Informații privind protecția datelor”.

Articolul 10 – Limitarea răspunderii:

Organizatorul are dreptul de a invalida programări care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc toate condițiile de participare conform rubricilor obligatorii menționate pe pagina web. Orice reclamație cu privire la înregistrări se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării privind înregistrarea garanției extinse primite de la Organizator.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări neconforme prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a Garanției Extinse.

Articolul 11 – Prevederi finale:

În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ SWISS ESTETIX “BIRTHDAY”

Articolul 1 – Organizatorul campaniei:

Campania promoțională “Birthday” (denumită în cele ce urmează „Campania” sau „Campania promoțională”) este organizată de S.C SWISS HOSPITAL S.R.L. cu sediul social în București, Aleea Țibles 45, sector 6 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16885/2018, CIF RO 40205412, reprezentată prin dl Valentin Burada în calitate de administrator, denumită în continuare „Organizator”.
Regulamentul Oficial (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.swiss-estetix.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus pe toată durata de desfășurare a Campaniei.
Campania se desfășoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba prezentul Regulament și/sau înceta și/sau suspenda și/sau întrerupe Campania pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificarea pe website-ul www.swiss-estetix.ro cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.
Articolul 2 – Participanți:
La campania promoțională “Birthday” are dreptul să participe orice pacient (client final) persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în cele ce urmează „Participanți”).
Prin înscrierea în Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la această Campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
Articolul 3 – Obiectul campaniei:
Campania este disponibilă în Clinica Swiss Estetix din București și se adresează doar pacienților care se prezintă la clinică în luna corespunzătoare zilei lor de naștere, respectiv în lunile Octombrie, Noiembrie sau Decembrie ale anului 2020. Organizatorul oferă Participanților, în perioada prezentei Campanii, reduceri de până la 50% la procedurile non-invazive selecționate, astfel:
• 40% reducere la procedura de volumizare buze/per 1 ml acid hialuronic,
• 40% reducere la procedura de conturare a pomeților/per 2 ml acid hialuronic,
• 40% reducere la procedura de estompare riduri pentru 3 zone,
• 30% reducere la procedura de umplere a șanțurilor nazogeniene/per 2 ml acid hialuronic,
• 50% reducere pentru o ședință cu tratamentul Beauty Cocktail
• 50% reducere pentru o ședință cu Terapia Vampir.
Marca acidului hialuronic pentru care se va aplica reducerea face parte din marca: Revolax, Dermafill și Saypha.
Articolul 4 – Desfășurarea și durata campaniei:
Campania promoțională “Birthday” se va desfășura în clinica Swiss Estetix din București. Campania este valabilă până la sfârșitul anului 2020, în limita locurilor disponibile. Promoția nu se cumulează cu alte oferte/promoții valabile în cadrul clinicii Swiss Estetix.
Articolul 5 – Mecanismul campaniei promoționale:
Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziționarea de către Participanți a cel puțin una dintre procedurile selecționate pentru care se va aplica reducerea descrisă în Articolul 3 al prezentului Regulament și doar dacă aceștia se prezintă la clinică în luna corespunzătoare zilei lor de naștere până la sfârșitul anului 2020, respectiv lunile Octombrie, Noiembrie sau Decembrie. Participanții trebuie să se programeze la Clinica Swiss Estetix prin una dintre metodele disponibile (telefon, whatsapp, messenger), respectând pașii obligatorii de urmat descriși aici.
Articolul 6 – Condiții de validare:
Pentru ca Organizatorul să acorde, Participantul trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:
Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la Articolul 2. Să achiziționeze cel puțin una dintre procedurile selecționate pentru care se va aplica reducerea de până la 50% așa cum sunt ele descrise în Articolul 3 al prezentului Regulament, în luna corespunzătoare zilei lui de naștere până la sfârșitul anului 2020.
Articolul 7 – Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.
Articolul 8 – Regulamentul promoției:
Prin participarea la promoția “Birthday” Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
Regulamentul este disponibil pe site-ul www.swiss-estetix-ro și la adresa [email protected]
Articolul 9 – Date cu caracter personal:
Prin înscrierea și participarea la Campanie, precum, și comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, Participanții la campania “Birthday” își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Regulament, inclusiv cele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru ca datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului pentru verificare și validare finală și evidența înregistrării în cadrul acestei campanii.
Organizatorul se obligă să respecte drepturile Participanților prevăzute de legile în vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de lege. Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promoției și realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei. Societățile nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către: o țară non-UE sau o organizație internațională. Informarea participanților cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar dacă aceștia își dau consimțământul. Pentru mai multe informații privind procesarea datelor personale, vă rugăm să consultați secțiunea “Informații privind protecția datelor”.
Articolul 10 – Limitarea răspunderii:
Organizatorul are dreptul de a invalida programări care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc toate condițiile de participare conform rubricilor obligatorii menționate pe pagina web. Orice reclamație cu privire la înregistrări se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării privind înregistrarea garanției extinse primite de la Organizator.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări neconforme prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a Garanției Extinse.
Articolul 11 – Prevederi finale:
În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.